Cele projektu

Cel zasadniczy (badania realizowane przez IRS)

Opracowanie procedur przygotowania materiału biologicznego wyprodukowanego w obiektach akwakultury do zarybień wód otwartych.

 

Cele szczegółowe:
  • opracowanie procedury poprawy odporności materiału zarybieniowego ryb łososiowatych poprzez stosowanie w okresie przedzarybiniowym pasz funkcjonalnych wzbogaconych preparatami immunomodulującymi i dodatkami witaminowymi;
  • badania z zakresu behawioryzmu żywieniowego metodą umożliwiającą nabycie odpowiednich zachowań żywieniowych poprzez wprowadzenie w okresie przed zarybieniem zróżnicowanej diety, tj. wprowadzanie żywego pokarmu (ryb-ofiar);
  • określenie wpływu znakowania ryb łososiowatych pasywnymi zintegrowanymi transponderami (PIT) na ich stan fizjologiczny i kondycyjny. Analizowana będzie również retencja znaczków PIT;
  • wdrożenie opracowanych rozwiązań do praktyki rybackiej, opublikowanie publikacji popularnych i naukowych, prezentowanie referatów i plakatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.