Zespół

Projekt realizowany w ramach Konsorcjum:

Lider - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)

Partner 1 – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (IRS)

Partner 2 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Partner 3 – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Partner 4 – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Partner 5 – Leon Momot, Mołstówko 1, 72-304 Brojce

 

IRS (Partner 1) – Zespół realizujący merytoryczne zadania w ramach projektu „REGA”: pracownicy Zakładu Akwakultury IRS (ZA IRS), Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych IRS (ZHRŁ IRS).

W badaniach uczestniczą pracownicy Katedry Ichtiologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu ze strony IRS:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś (ZA IRS)

Tel. +48 89 524 01 71, e-mail: z.zakes@infish.com.pl