Znakowanie ryb znaczkami PIT

Pasywne zintegrowane transpondery, w skrócie PIT, służące do indywidualnego znakowania ryb zostały wynalezione w latach 80-tych XX wieku. Cztery lata później system znakowania PIT trafił do masowej sprzedaży i od tamtej pory jego popularność ciągle rośnie. Początkowo, ale i obecnie PIT są głównie wykorzystywane do badań przeżywalności, behawioru i migracji ryb. W Polsce, po raz pierwszy system ten zastosowano na początku lat 90-tych XX wieku w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (ZHRŁ IRS w Olsztynie) zajmującym się pracami selekcyjno-hodowlanymi ryb łososiowatych, głównie pstrąga tęczowego.

Znakowanie materiału zarybieniowego są to prace/badania typu mark-recapture, w których znakuje się osobniki (mark), a następnie uwalnia i ponownie odławia ze środowiska naturalnego (recapture). Odnotować należy fakt coraz powszechniejszego ich stosowania w obiektach akwakultury zajmujących się produkcją materiału obsadowego i/lub zarybieniowego. W porównaniu do innych dostępnych na rynku znaczków wewnętrznych, PIT charakteryzują się dużą niezawodnością. Retencja tych znaczków zazwyczaj przyjmuje bardzo wysokie wartości, tj. > 95%. Metoda ich implantacji jest prosta. Nie posiadają one zasilania, tak więc czas ich działania jest praktycznie nieograniczony. Dodając olbrzymią liczbę kombinacji indywidualnych kodów można by stwierdzić, że jest to system bez mała idealny. Metodę ta cały czas można uznać za nowatorską. Przed zastosowaniem jej dla danego gatunku, a nawet sortymentu wskazane jest przeprowadzenie badań dotyczących retencji PIT i wpływu implantacji znaczków na dobrostan ryb.

Badaniami zostały objęte stadia młodociane pstrąga potokowego i troci wędrownej. Ryby znakowano standardowej wielkości PIT (długość znaczka 11,5 ± 0,05 mm, średnica 2,12 ± 0,05 mm, masa 90 ± 1 mg). Do implantacji PIT wykorzystano aplikator z igłą o zewnętrznej średnicy 2,4 mm. Po poznakowaniu ryby przez 4 tygodnie były przetrzymywane w standardowych warunkach hodowli ryb łososiowatych (żywienie paszami komponowanymi). Badania prowadzono na początku (0 d) i po 14 oraz 28 dniach podchowu. Określono efekty znakowania ryb znaczkami PIT (retencja PIT). Analizie poddano również wpływ implantacji PIT na wskaźniki hodowlane i na stan fizjologiczny (m.in. wskaźniki hematologiczne, biochemiczne, immunologiczne i indykatory stresu) oraz kondycyjny ryb.

 

Fot. 1. Sortowanie ryb przed znakowaniem PIT.

Fot. 2. Odsortowany materiał w basenie betonowym.

Fot. 3. Usypianie ryb przed implantacją PIT.

Fot. 4. Uśpione ryby przed poznakowaniem.

Fot. 5a. Znaczki PIT w alkoholu etylowym i strzykawka do ich implantacji.

Fot. 5b. Pitowanie ryb.

Fot. 5c. Pitowanie ryb.

Fot. 6. Sprawdzanie czytnikiem kodu PIT.

Fot. 7a. Obsadzanie basenów  poznakowanymi rybami.

Fot. 7b. Obsadzanie basenów  poznakowanymi rybami.

Fot. 8. Poznakowane ryby we wnętrzu basenu podchowowego.

Fot. 9. Ciąg basenów do podchowu poznakowanych ryb.

Fot. 10. Karmniki taśmowe stosowane do podawania paszy.

Fot. 11. Widok ogólny na halę podchowową.

Fot. 12a. Kontrolne pomiary ryb.

Fot. 12b. Kontrolne pomiary ryb.

Fot. 13a. Pobór krwi.

Fot. 13b. Pobór krwi.

Fot. 14a. Badania hematologiczne.

Fot. 14b. Badania hematologiczne.

Fot. 14c. Badania hematologiczne.

Fot. 14d. Badania hematologiczne.

Fot. 14e. Badania hematologiczne.

Fot. 15. Sekcja ryby. Znaczek PIT widoczny w jamie ciała.

Fot. 16a. Zagojone rany po implantacji PIT.

Fot. 16b. Zagojone rany po implantacji PIT.