Zadania

Zadania realizowane w ramach projektu „REGA” przez IRS:

  • Badania poprawy odporności materiału zarybieniowego ryb łososiowatych poprzez stosowanie w okresie przedzarybiniowym pasz funkcjonalnych wzbogaconych preparatami immunomodulującymi i dodatkami witaminowymi (Etap I);
  • Badania behawioryzmu żywieniowego ryb łososiowatych polegające na zastosowaniu w okresie przedzarybieniowym zróżnicowanej diety i wprowadzeniu do niej żywego pokarmu (Etap II);
  • Badania efektów znakowania ryb łososiowatych pasywnymi zintegrowanymi transponderami (PIT) na ich stan fizjologiczny i kondycyjny (Etap III);
  • Implementacja i walidacja uzyskanych wyników badań (Etap IV).