Zarybienia rzeki Rega

Zarybienia rzeki Regi prowadzone przez OPZW w Szczecinie

(https://pzwszczecin.com/)

 

2016 rok

Gatunek

Sortyment

kg

osob.

Certa

narybek wiosenny

 

160 000

narybek jesienny

 

75 344

Jaź

narybek jesienny*

 

200 000

Kleń

narybek letni i jesienny*

 

45 000

Lipień

narybek letni*

 

16 000

Łosoś

narybek letni

 

20 000

smolty

 

22 580

Miętus

wylęg*

 

15 000 000

Pstrąg potokowy

narybek letni*

 

92 000

Troć wędrowna

wylęg*

 

1 260 000

narybek letni*

 

300 000

smolty

 

112 000

*podane łączne zarybienia dla kilku obwodów rybackich

 

2017 rok

Gatunek

Sortyment

kg

osob.

Certa

narybek jesienny

 

85 000

narybek wiosenny

 

65 000

Jaź

narybek jesienny*

 

145 000

Jelec

narybek letni*

 

33 000

narybek jesienny

 

3 500

Kleń

narybek jesienny*

 

15 000

Lipień

narybek letni*

 

20 000

Miętus

wylęg*

 

14 992 000

Pstrąg potokowy

narybek letni*

 

172 500

Troć wędrowna

wylęg*

 

1 300 000

narybek letni*

 

250 000

smolt

 

132 000

*podane łączne zarybienia dla kilku obwodów rybackich

 

2018 rok

Gatunek

Sortyment

kg

osob.

Certa

narybek jesienny

 

87 769

Jaź

wylęg żerujący

 

25 000

narybek jesienny*

 

470 000

Jelec

narybek jesienny*

 

55 000

Kleń

narybek jesienny*

 

40 000

Lipień

narybek letni*

 

17 000

Łosoś

smolt

 

46 871

Miętus

wylęg*

 

15 000 000

Pstrąg potokowy

narybek letni*

 

143 000

Troć wędrowna

narybek letni*

 

200 000

smolt*

 

102 000

*podane łączne zarybienia dla kilku obwodów rybackich

 

2019 rok

Gatunek

Sortyment

kg

osob.

Certa

narybek jesienny*

 

433 190

Jaź

narybek jesienny*

 

250 000

Jelec

narybek jesienny

 

8 000

Kleń

narybek jesienny*

 

20 000

Lipień

narybek letni*

 

1 200

Łosoś

narybek letni

 

50 000

smolt

 

6 200

Miętus

wylęg*

 

-

Pstrąg potokowy

narybek letni*

 

207 500

Troć wędrowna

narybek letni*

 

200 000

smolt*

 

46 830

*podane łączne zarybienia dla kilku obwodów rybackich

 

Zarybienia rzeki Regi prowadzone przez OPZW w Koszalinie

(http://www.pzw.org.pl/koszalin/)

 

2016 rok

Gatunek

Sortyment

kg

osob.

Jaź

narybek wiosenny

 

10 000

Lipień

narybek wiosenny

 

2 716

narybek jesienny

 

2 630

Miętus

wylęg

 

150 000

Pstrąg potokowy

narybek letni

 

30 000

 

narybek jesienny

 

20 000

 

2017 rok

Gatunek

Sortyment

kg

osob.

Jaź

wylęg

 

150 000

Lipień

narybek wiosenny

 

4 500

narybek jesienny

 

400

Miętus

wylęg

 

200 000

Pstrąg potokowy

narybek letni

 

94 000

 

narybek jesienny

 

3076