Teren badań

Rzeka Rega

Rega – rzeka na Pojezierzu Zachodniopomorskim. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Drawskim. Wypływa z jeziora Rawsko znajdującego się w gminie Połczyn-Zdrój. Rzeka o długości 168 km, powierzchni dorzecza 2725 km2. Pod względem długości jest to 24 rzeka w Polsce. Główne je dopływy to: Błotnica, Gardominka, Mołstowa, Piaskowa z Wilkową, Rekowa, Reska, Stara Rega, Ukleja, Węgorza. Ważniejsze miejscowości leżące nad Regą to: Świdwin, Worowo, Prusinowo, Łobez, Resko, Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Mrzeżyno.

Rzeka Rega znajduje się w granicach kilku obszarów Natura 2000. Ostoje ptasie obejmują górny i ujściowy jej odcinek. Ostoje siedliskowe prawie całą dolinę rzeki Regi, poza odcinkiem źródłowym.

Skład ichtiofauny bytującej w rzece Redze jest bogaty. Żyje w niej wiele gatunków ryb, wśród których dominuje pstrąg potokowy, jelec, kiełb, płoć, okoń, szczupak. Do dolnej Regi wpływają na tarło troć wędrowna i łosoś, gatunki odbywające anadromiczne wędrówki tarłowe (morze → rzeka). Rybackim użytkownikiem rzeki Regi jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie (OPZW w Koszalinie - obwód nr 1) i   Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie (obwód nr 2 - OPZW w Szczecinie). OPZW w Koszalinie do rzeki Regi wprowadza materiał zarybieniowy: miętusa, lipienia, pstrąga potokowego, jazia.  OPZW w Szczecinie prowadzi systematyczne zarybienia rzeki Regi następującymi gatunkami: certa, jaź, jelec, kleń, lipień, miętus, pstrąg potokowy, szczupak, troć wędrowna. Nic dziwnego, że rzeka ta cieszy się dużą popularnością wśród  wędkarzy z całej Polski, czego świadectwem są organizowane na niej zawody wędkarskie, np. w marcu odbywają się coroczne Ogólnopolskie Zawody Spiningowe "Troć Regi" pod patronatem burmistrza Trzebiatowa. Działa też, zrzeszające głównie wędkarzy, Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi.

 

Ichtiofauna zasiadająca rzekę Regę (wg RZGW w Szczecinie)

Odcinek rzeki Regi

Długość odcinka (km)

Dominujące gatunki ryb

 Pozostałe gatunki ryb

Rega od źródła do Jeziora Lisowskiego

119,3

pstrąg potokowy, kiełb krótkowąsy

miętus, szczupak, jaź, jelec, ciernik, okoń, lipień

Jezioro Lisewskie

-

płoć, okoń, szczupak

jaź, leszcz, karaś, ukleja, węgorz, amur biały, karp, lin, krąp, sum europejski

Rega od Jeziora Lisowskiego do jeziora Rejowieckiego

7,3

pstrąg potokowy, kleń, jaź, płoć, szczupak

kiełb krótkowąsy, krąp, ukleja, miętus, jelec, jaź

Jezioro Rejowieckie

-

płoć, okoń, szczupak

jaź, leszcz, karaś, ukleja, węgorz, amur biały, karp, lin, krąp, sum europejski, sandacz

Rega od jeziora Rejowieckiego do ujścia

49,4

kleń, płoć, szczupak, troć wędrowna, łosoś

jelec, kiełb krótkowąsy, krąp, miętus, ukleja, lin, jaź, certa, lipień

 

Gatunki ryb i minogów w dorzeczu rzeki Regi (Radtke i in. 2010). C – wskaźnik stałości występowania (iloraz liczby stanowisk na których stwierdzono dany gatunek do ogólnej liczby stanowisk (n = 70), D – wskaźnik dominacji gatunku, Dg – wskaźnik dominacji grupy rozrodczej

Grupa rozrodcza

Gatunek

C (%)

D (%)

Dg (%)

Pelagofile

węgorz

stornia

5,71

1,43

0,05

0,01

0,07

Lito-pelagofile

miętus

42,86

1,60

1,60

Litofile

minóg strumieniowy

łosoś

troć/pstrąg potokowy

pstrąg źródlany

lipień

certa

kleń

strzebla potokowa

45,71

2,86

68,57

1,43

5,71

1,43

18,57

11,43

1,14

0,09

19,89

0,05

0,17

0,01

1,05

2,37

24,78

Fito-litofile

jelec

jaź

płoć

ukleja

okoń

jazgarz

22,86

11,43

25,71

11,43

50,00

2,86

1,41

0,35

7,00

1,05

3,60

0,05

13,45

Fitofile

szczupak

krąp

wzdręga

lin

koza

słonecznica

sandacz

karaś pospolity

karaś srebrzysty

54,29

2,86

5,71

20,00

15,71

10,00

1,43

1,43

4,29

3,12

0,45

0,09

0,81

2.64

0,43

0,02

0,01

1,07

8,65

Psammofile

śliz

kiełb

18,57

57,14

2,72

26,07

28,80

Ariadnofile

ciernik

cierniczek

41,43

35,71

4,68

4,13

8,81

Ostrakofile

różanka

4,29

5,60

5,60

Speleofile

głowacz białopłetwy

57,14

8,24

8,24

 

Na Redze wybudowano 8 niewielkich elektrowni wodnych, zlokalizowanych w: Prusinowie, Łobzie, Resku, Żerzynie, Lisowie, Płotach, Smolęcinie, przed Trzebiatowem. W wyniku zabudowy hydrotechnicznej rzeki Regi powstały dwa zbiorniki zaporowe: Jezioro Lisowskie i Jezioro Rejowickie. W całej zlewni rzeki Regi działa 18 małych elektrowni wodnych. Zabudowa hydrotechniczna uniemożliwia m.in. odbycie wędrówki tarłowej ryb łososiowatych, ogranicza ich wpłynięcie do środkowej i górnej Regi, powyżej zapory elektrowni "Rejowice".

 

Rzeka Rega - mapa

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Rzeka Rega - mapa

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Żródła Regi

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Rega w środkowym biegu

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Rega w Gryficach

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Trzebiatów

fot. S. Krejszeff

Trzebiatów

fot. S. Krejszeff

Mrzeżyno

fot. S. Krejszeff

Mrzeżyno

fot. S. Krejszeff

Ujście Regi do Morza Bałtyckiego

Źródło: https://pl.wikipedia.org