Zarybienia pstrągiem potokowym w Polsce

Zarybienia oraz produkcja materiału zarybieniowego pstrąga potokowego w Polsce w latach 2004-2017 (Mickiewicz i in. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Mickiewicz i Wołos 2019)

 

Lata

A

B

C

D

 

E

F

G

H

I

J

K

2004

207

8,70

306822,75

3,52

 

1806

463

1543

2818

0

0

554

2005

235

17,87

378548,50

12,23

 

1964

644

14878

39416

255

0

7266

2006

239

14,59

386934,75

7,91

 

2751

1321

8600

35671

1968

0

6667

2007

339

14,45

387208,12

9,62

 

3930

1486

28180

26022

380

507

7326

2008

337

14,24

389673,49

9,29

 

5138

1351

9956

21486

6416

570

8727

2009

360

14,44

386197,75

9,20

 

4508

821

11946

35003

4709

493

9492

2010

354

14,69

386525,29

8,44

 

6010

1110

12933

16611

4631

155

16049

2011

392

13,78

385785,13

9,44

 

4085

999

15624

27760

3459

395

9119

2012

381

13,65

391333,11

8,49

 

4085

904

9875

24575

3372

4036

4369

2013

389

14,14

390944,00

8,78

 

4234

818

18378

29563

7338

3845

3955

2014

451

12,86

395623,07

8,99

 

2633

1270

12849

37874

4862

0

2657

2015

404

13,61

394839,76

9,25

 

2531

1322

14919

38168

9147

1310

3375

2016

412

13,35

395913,79

8,58

 

3170

1155

10575

24183

6312

2951

1203

2017

412

14,08

395693,10

9,76

 

3491

2160

6128

24336

11873

100

2240

Średnia

350,86

13,89

383717,33

8,82

 

3595,43

1130,29

12598,86

27391,86

4623

1025,86

5928,50

SD

74,13

1,89

22674,40

1,83

 

1204,78

418,11

6171,24

9947,29

3452,49

1461,81

4167,56

 

Legenda:

A – liczba badanych podmiotów gospodarczych;

B – odsetek badanych podmiotów zarybiających pstrągiem potokowym (%);

C – zarybiana powierzchnia wód otwartych (ha);

D – odsetek powierzchni wód otwartych zarybianych pstrągiem potokowym (%);

E – zarybienia wylęgiem pstrąga potokowego  (tys. osob.);

F – zarybienia narybkiem letnim pstrąga potokowego (tys. osob.);

G – zarybienia narybkiem jesiennym pstrąga potokowego (kg);

H – zarybienia narybkiem 1+ pstrąga potokowego (kg);

I – zarybienia kroczkiem pstrąga potokowego (kg);

J – zarybienia handlówką pstrąga potokowego (kg);

K – zarybienia selektami/tarlakami pstrąga potokowego (kg).